ערים ללוי,ערי מקלט, 2 עדים לעונש מוות, כופר על רצח

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 בפברואר 2020