משתנה ממשי

בשלב זה נוכל ללמוד על משתנים ממשיים - משתנים המכילים ערכים מספריים שאינם בהכרח שלמים.
מטרות:
- הלומדים ידעו אילו ערכים ניתן לאחסן במשתנים ממשיים.
- הלומדים ידעו להצהיר על משתנים ממשיים.
- הלומדים ידעו להכניס ערכים למשתנים שלמים.
- הלומדים ידעו לקלוט מן המשתמש ערכים למשתנים ממשיים.
- הלומדים ידעו להציג כפלט ערך של משתנים ממשיים.

פתרונות תרגילים

11:43 תרגיל קלט פלט ופקודות השמה C# מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית