תרגיל קלט פלט ופקודות השמה C#

מאת Ilan Tam, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 בינואר 2018

להשלים