איוב מ"ב

בפרק זה נעסוק בכתוב בספר איוב פרק מ"ב

שיעורים

11:35 איוב, מ"ב - איוב מפסיק להתווכח עם ה'. מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית
08:33 איוב פרק מב מאת 10 דקות תנ"ך בקהילת מרכז נריה, הועלה ע"י איתמר בנית
36:17 איוב מב- אחרית איוב- HAPPY END ? מאת 929 תנך ביחד, הועלה ע"י איתמר בנית