איוב, מ"ב - איוב מפסיק להתווכח עם ה'.

מאת רון רון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 10 בפברואר 2020