נורמות שמות משתנים

כאן נלמד בקצרה כיצד נהוג לקרוא למשתנים על מנת לאפשר לאחרים להבין את הקוד שכתבנו בקלות.
מטרות:
- הלומדים ידעו אילו שמות נחשבים לתקינים ואילו לא, ויבינו את החשיבות של שמות משמעותיים.