חוק החילוף בחיבור

בפרק זה ניזכר בחוק החילוף בפעולות חיבור וכיצד הוא בא לידי ביטוי בטיפול בביטויים אלגבריים