חוקי החילוף והקיבוץ

בפרק זה נעסוק בחוקי החילוף והקיבוץ בחיבור ובכפל