חוק הקיבוץ בחיבור

בפרק זה ניזכר בחוק הקיבוץ בפעולות חיבור וכיצד הוא בא לידי ביטוי בטיפול בביטויים אלגבריים