חוק החילוף בכפל

בפרק זה ניזכר בחוק החילוף בפעולות כפל וכיצד הוא בא לידי ביטוי בטיפול בביטויים אלגבריים