חוק הקיבוץ בכפל

בפרק זה ניזכר בחוק הקיבוץ בפעולות כפל וכיצד הוא בא לידי ביטוי בטיפול בביטויים אלגבריים