חסרי פ"נ

בפרק זה נעסוק במאפייניהם של שורשים בהם פ' הפועל היא האות נ'

שיעורים

גזרת חפ״נ שלב א׳ - המדריך המלא!! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
בגרות בלשון לכיתה י-יא, חסרי פ"נ – לשון לתיכון מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
חסרי פנ מאת Sharon Shani, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

גזרת חפ״נ שלב ב׳ - המדריך המלא!! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

גזרת חפ״נ וחפי״צ שלב ג׳ - המדריך המלא! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
04:50 שמות מטח בגזרת חפ"נ מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית