שורשים חסרים

בפרק זה נעסוק בשורשים חסרים - שורשים בהם אחת מאותיות השורש לעתים לא מופיעה.