גזרת חפ״נ וחפי״צ שלב ג׳ - המדריך המלא!

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 3 באפריל 2021

.