השוואה בין הגזרות

בפרק זה נעסוק בהשוואת מאפייניהן של גזרות השורשים השונות

שיעורים

12:11 גזרות תשפב מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית
כל הגזרות בעשר דקות!!! לשונימי הכנה לבגרות בלשון מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
שיעור מתקדם בגזרות חפ״נ, חפי״צ וע״ע מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
רוב הגזרות לבגרות מאת יצחק שמש, הועלה ע"י איתמר בנית
איך מזהים בניין ואיך מזהים גזרה לבגרות בעברית מאת יצחק שמש, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

כל הגזרות!! - תרגול לאלופים מהבגרות בלשון 70% מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
תרגול גזרות למתקדמים! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
תרגול גזרות למתחילים! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
תרגול כל הגזרות לאלופים! מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית
10:39 שורשים וגזרות בשמות מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

12:20 שמות עצם מאת orly etzioni, הועלה ע"י איתמר בנית