השוואה בין הגזרות

בפרק זה נעסוק בהשוואת מאפייניהן של גזרות השורשים השונות