כל הגזרות!! - תרגול לאלופים מהבגרות בלשון 70%

מאת לשונימי הכנה לבגרות בלשון, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באפריל 2021

.