הסבר מקיף וברור על כל הגזרות - מיוחד למיקוד קיץ תש

מאת Yochay Orlan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 באפריל 2021

.