כינויי שייכות

בפרק זה נעסוק בהטיית שמות על מנת לצרף משמעות של שיוך

שיעורים

כינויי שייכות מאת שלומית ויאיר אפרתי, הועלה ע"י איתמר בנית