כינויי שייכות

מאת שלומית ויאיר אפרתי, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.