צורת נסמך

בפרק זה נעסוק בנטיית שמות לצורת הנסמך

שיעורים

צירופי סמיכות ושם ותוארו מאת עדי דוד - מוֹרֶה לַחַיִּים, הועלה ע"י איתמר בנית
איך להמיר שם תואר לצירוף סמיכות? מאת Yochay Orlan, הועלה ע"י איתמר בנית
בגרות בלשון: כללי צירוף הסמיכות מאת Yochay Orlan, הועלה ע"י איתמר בנית
איך מבדילים בין סמיכות לשם ותוארו? מאת Yochay Orlan, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

בגרות בלשון: שרשרת סמיכויות מאת Yochay Orlan, הועלה ע"י איתמר בנית