איך להמיר שם תואר לצירוף סמיכות?

מאת Yochay Orlan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 1 במאי 2021

.