מציאת משוואת משיק לפונקציה לפי נקודה

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 ביולי 2016

להשלים