זריקה אופקית

פרק זה מתאר את אופן התנועה של גוף הנזרק בכיוון אופקי על פני כדור הארץ.