תנועה אנכית ואופקית בנפילה חופשית

מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 2 בדצמבר 2014

להשלים