משוואות מקום זמן בזריקה אופקית

כאן תפותחנה משוואות מקום זמן לתנועת גופים הנזרקים בזריקה אופקית.

שיעורים

06:48 משוואות מקום זמן בזריקה אופקית מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית
05:52 זריקה אופקית מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
14:55 זריקה אופקית- תאוריה מאת shaynoter, הועלה ע"י איתמר בנית
05:30 זריקה אופקית מאת Aviv Nachman, הועלה ע"י איתמר בנית
19:05 זריקה אופקית הסבר מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
20:08 זריקה אופקית. ירחמיאל זורק עגבניה מצוק. מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית
10:11 תנועה במישור זריקה אופקית מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

03:18 תנועה אנכית ואופקית בנפילה חופשית מאת מכון דוידסון - סרטוני מדע, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

05:12 זריקה אופקית- תרגיל לדוגמא מאת shaynoter, הועלה ע"י איתמר בנית
06:51 זריקה אופקית- בעיה 4 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
11:35 שאלת כדורסל מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
13:11 פיזיקה מכניקה זריקה אופקית בעיה 20167 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
15:30 זריקה אופקית-עדי רוזן חלק א מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

29:54 בניית סימולצית אקסל לזריקה אופקית של כדור קלקר מאת גיא צברי, הועלה ע"י איתמר בנית