תרגיל נפילה חופשית על סרט נע

מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 17 בדצמבר 2018