גיאומטריה: הוכחת מעוין שימוש בקטע אמצעים במשולש

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 במאי 2016

להשלים