מעויין

מעויין הוא מרובע שצלעותיו שוות זו לזו. מעוין הוא גם מקבילית.

שיעורים

09:10 כיצד מתקבל מעוין ממקבילית (המחשה) מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:26 בניית מעוין: מצולע בעל ארבע צלעות שוות (המחשה) מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
08:55 גיאומטריה- תכונות המעוין מאת Targilim .אתר תרגילים, הועלה ע"י איתמר בנית
05:54 גיאומטריה: תכונות המעוין (1) - מקבילית מיוחדת מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
09:47 גיאומטריה: תכונות המעוין (2) - התכונות המייחדות מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
01:54 ההבדל בין מקבילית למעוין יובל נודל מאת פרויקט ט, הועלה ע"י איתמר בנית
05:37 מעוין - הגדרה, תכונות והוכחת מעוין מאת נעמה Global, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

07:21 המחשה בגיאוגברה של תכונות המעוין מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

18:14 בגרות 481 חורף 2021 מועד ב שאלה 4-גיאומטריה מעויין מאת עובד לב ארי, הועלה ע"י איתמר בנית
09:43 תרגיל בנושא מעוין מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
16:32 גיאומטריה: הוכחת מעוין שימוש בקטע אמצעים במשולש מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
14:29 גיאומטריה: חישוב שטח מעוין מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
15:29 כיצד ניתן לכלוא מלבן במעוין? פתרון ע"י חפיפה מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:02 כיתה ט - שיעור 01 מפמ''ר תשע''ד - אמצע צלע במעוין מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית
09:48 קטע אמצעים במשולש-מעויין-כיתה ט מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
05:55 חישוב זויות ואלכסונים במעויין מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
06:04 חישוב שטח מעויין מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
12:32 שאלה במעויין כיתה ט 5 יחידות מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית
10:02 שאלה במעויין - 5 יחידות כיתה ט מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

14:06 ממקבילית למעויין מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר