כיצד ניתן לכלוא מלבן במעוין? פתרון ע"י חפיפה

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 23 במאי 2016

להשלים