כיתה ט-שיעור 2 מפמ''ר תשע''ד -דמיון משולשים במעוין

מאת ani10 אני10, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 במאי 2016

להשלים