הטרפז | חוצי הזוויות הסמוכות לאותה שוק ותכונותיהן

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 ביוני 2016

להשלים