אלכסוני הטרפז |חלק א-יצירת משולשים דומים ושווי שטח

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 ביוני 2016

להשלים