אלכסוני הטרפז | חלק ב - סכום אורכי האלכסונים ויחסם

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 ביוני 2016

להשלים