טרפז | חישוב שטחים - פתרון תרגיל מדפי המפמר

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 ביוני 2016

להשלים