הנדסה אנליטית-שיפוע של הקו הישר

מאת Dan Ater, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 ביולי 2016

להשלים