משוואת הקו הישר

בפרק זה נכיר את משוואת הקו הישר ונעמוד על משמעות הפרמטרים המופיעים בה.

שיעורים

05:30 מציאת שיפוע של קו ישר מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
09:12 הנדסה אנליטית-נקודה וקו ישר מאת Dan Ater, הועלה ע"י איתמר בנית
16:44 ההצגה המפורשת של משוואת הישר - חלק א מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית
07:53 משוואת הקו הישר מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
09:05 הקו הישר: שיפוע וחיתוך ציר ה-Y מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית
10:19 איבון 801 שעור 21 משוואת ישר מאת Yvonne Moscovici, הועלה ע"י איתמר בנית
19:29 משוואת הקו הישר מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית
09:25 משוואת הישר: שיפוע מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
14:09 משוואת הקו הישר וחיתוך עם הצירים מאת יגאל סטנובר, הועלה ע"י איתמר בנית

הדגמות

07:41 חישוב שיפוע בין שתי נקודות מאת יואב שטרנברג, הועלה ע"י איתמר בנית
08:50 חישוב גרפי של שיפוע מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
08:31 אנליטית חיתוך עם הצירים תרגול מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

05:27 הבעה של שיפוע הישר עם פרמטרים מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

03:13 y=mx - שיפוע הישר מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית
03:07 משוואה מפורשת של ישר מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית
03:52 משוואת הישר, צורה כללית מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית
04:07 שיפוע של ישר: האתגר 5 מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
02:49 משוואה כללית של ישר מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית

אחר

09:41 הנדסה אנליטית-שיפוע של הקו הישר מאת Dan Ater, הועלה ע"י איתמר בנית
03:38 קו ישר: מציאת שיפוע בעזרת שתי נקודות מאת דורון גרינשטיין, הועלה ע"י איתמר בנית
07:13 חישוב אלגברי של שיפוע מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית