מציאת שיפוע של קו ישר

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 ביולי 2016

להשלים