משוואה מפורשת של ישר

מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 5 ביולי 2016

להשלים