מקבילית שבה אלכסון אחד חוצה זוויח אחת היא מעוין

מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 ביולי 2016

להשלים