מרובע שאלכסוניו חוצים ומאונכים זה לזה הוא מעויין

מאת ILan Ramati, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 ביולי 2016

להשלים