משוואת הישר, צורה כללית

מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 ביולי 2016

להשלים