כיצד מחשבים שטח של מקבילית?שטח טרפז

מאת תמר גלס, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 11 ביולי 2016

להשלים