שטח של טרפז גאומטריה כיתה י - יניב ביטון

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 ביולי 2016

להשלים