מציאת המרחק לפי המהירות

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 בדצמבר 2014

להשלים