משוואת מקום זמן בתנועה שוות מהירות

בפרק זה נשתמש בהגדרת המהירות על מנת למצוא קשר מתמטי בין מקום לזמן עבור גוף הנע בתנועה שוות מהירות.

שיעורים

18:55 תנועה קצובה מאת איליה וינוקור, הועלה ע"י איתמר בנית
04:21 תנועה במהירות קבועה מאת גיא צברי, הועלה ע"י איתמר בנית
06:00 משוואת מקום זמן בתנועה קצובה מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית
12:04 נוסחת מיקום זמן והגרף שלה מאת Newton Rulezz, הועלה ע"י איתמר בנית
07:31 מהירות בתנועה קצובה מאת רם סעדון, הועלה ע"י איתמר בנית

פתרונות תרגילים

12:13 תרגיל משוואות תנועה - האם יתקיים מפגש? מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית