סדרה חשבונית, בעיה מילולית

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוגוסט 2016

להשלים