סכום סדרה הנדסית ודוגמא

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 באוגוסט 2016

להשלים