ביטויים שווי ערך, כינוס עברים דומים שעור 2

מאת Cesar Gabriel Seidler Hochmatica, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 באוגוסט 2016

להשלים