פישוט ביטויים אלגבריים

בפרק זה נכיר שיטות בסיסיות לשינו הצגתם של ביטויים אלגבריים על מנת להתאימם לצרכינו.