פתיחת סוגריים

בפרק זה נעסוק באופן בו יש לפתוח כפל של איברים שאחד מהם הוא סוגריים.

שיעורים

13:08 פתיחת סוגריים וכינוס איברים מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
05:09 פסיכומטרי אחד על אחד - פתיחת סוגריים מאת פסיכומטרי אחד על אחד, הועלה ע"י איתמר בנית
14:16 2.1 פתיחת סוגריים באמצעות כפל מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית